Home

VELKOMMEN til NYBEGYNNERKURS i sabel-lyssabelfekting

– for barn, ungdom og voksne!

PRIS: kun kr. 200 for fire ganger!
DATO: 5. okt, 19. okt, 2.6 okt og 2. nov 2022
TIDSPUNKT:
Kl. 16.00-17.00 Barn (7 t.o.m. 10 år)
Kl. 17.00-18.30 Ungdom (11 t.o.m. – 17 år)
Kl. 18.30-20.00 Voksne (18+)
STED: Romsdalsgata 7 i Molde
PÅMELDING & INFO:
E-post: moldefekteklubb@gmail.com
Mobil: 45 45 83 85
Kom og prøv denne idretten med lang historie, vi har alt av utstyr!

NB: Molde Fekteklubb tar sterk avstand fra
eventuelle annonser på denne websiden.